През последните години в България все повече се развива бизнес туризмът, а страната ни започна да се утвърждава като предпочитана дестинация за провеждане на международни срещи и конгреси.
Изграждането на нови бизнес-ориентирани хотели, модерни конферентни и изложбени бази, конкурентните цени и приятната атмосфера създават отлични предпоставки за това. Страната е много подходяща дестинация за провеждане на важни събития и мероприятия, тъй като до София полетът със самолет от основните европейски икономически центрове отнема не повече от 2-3 часа.
Конгресната индустрия и бизнес туризмът разчитат на множеството експо и конгресни центрове, конферентни хотели и зали, а различни изложбени инициативи и фестивали се провеждат във всички региони на страната. Ежегодно се провеждат изложения с международно участие с фокус върху някои от най-важните сектори на икономиката: финанси, селско стопанство, сигурност, енергетика и екология, тежка и лека промишленост, транспорт, електроника и електротехника, информационни технологии и много други.