Зареждане на …

Битът и културата на българската нация са формирани в течение на хилядолетия.
Всички народи, живели по тези земи – траки, римляни, славяни, българи – са оставили своя отпечатък в световната културна съкровищница. Не случайно тук се е зародила първата европейска цивилизация. Традициите, празниците и обичаите, съхранени чрез живата памет на българите, свидетелстват за богатата душевност, бита и културата на българския народ през вековете.
Важна част от българската култура са народната музика, народната песен и българските народни танци. Българският музикален фолклор изобилства с неравноделни тактове – най-характерната и отличителна черта на българската народна музика, те отсъстват в западната музика. Неравноделните тактове, като характерна българска особеност, се явяват важен български принос в музикалната култура на Европа и света.