Парамедикс България предлага спешни медицински услуги и медицинско обслужване на масови събития и спортни състезания, осигурени от 5 линейки и екип от 34 медици с богат медицински опит в спешни ситуации.

 

Медицинско осигуряване

Медицинско осигуряване на масови мероприятия, концерти и спортни прояви.

 

Медицински услуги в дома

Медицински услуги в дома, поставяне и смяна на катетри, мускулни, подкожни и венозни инжекции и системи, обезболяване, рехабилитация, взимане на кръв и урина за изследвания и други.

 

Медицински транспорт

Медицински транспорт на лежащо болни и трудно подвижни хора в страната и чужбина с висококвалифициран медицински персонал, комфорт за болния и близките му и високо ниво на оборудвани линейки.

Paramedics Bulgaria

As of 19th April 2021, all formats of live events are allowed on the territory of Bulgaria, following regulations for maximum indoor capacity (based on the size of the room) and masks wearing. For more details and advice, please feel free to contact us at office@bgcb.eu.

More COVID-19 Advice