Мисия

Мисията на Българското конгресно бюро е развитието на събитийната и конгресна индустрия в България, чрез стратегическо представяне на специализирани национални и международни пазари на наличната конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и панаири, корпоративни и насърчителни пътувания.

Визия

Обединете усилия и знания за представяне на България и нейните градове, като бъдете прозрачни и жизнени.
Уважавайте партньорите и колегите си, за да организирате и изпълнявате събитията по най-ефективния и продуктивен начин.
Споделяйте ценности и се стремете да развивате нови възможности.
Вярвайте в силата на срещите и събитията!

Основни приоритети

Подпомагане на сътрудничеството и обмена в областта на събитийната индустрия и конгресния туризъм, образованието, търговията и други отрасли на икономиката.

Подкрепа на цялостния процес по планиране и изпълнение на различни по размер и категория събития.

Сътрудничество с държавни органи и институции и други браншови асоциации за постигане на стратегическите цели, както и подкрепа на нашите членове за по-нататъшно развитие на политиката.

Разпространяване и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация в областта на събитийната индустрия и конгресния туризъм, както и споделяне на културните и исторически ценности на България.

Подкрепа за нашите членове

Представлява и защитава интересите на отделните свои членове и на Сдружението като цяло пред държавни и общински органи и институции.

B2B събития

Организира съвместното участие на членовете на Сдружението в специализирани изложения за конгресна и събитийна дейност в цял свят.

Сътрудничество

Обезпечаване на постоянно и тясно сътрудничество на всички заинтересовани структури в страната, които по своите възможности, цели и задачи биха могли да допринесат за развитието на българската събитийна индустрия, конгресен и бизнес туризъм, както и подпомагане на други икономически сектори.

Информационни обиколки и журналистически посещения

Подкрепа и организация на информационни посещения и медийни обиколки с цел представяне на дестинацията и събитийната инфраструктура в страната.

Маркетинг

Изготвяне на маркетингови материали за представяне на услугите, предлагани от нашите членове.

Подготовка за участие в търгове

Участие в отворени търгове и покани за провеждане на международни конференции и събития.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

Информация за организационната структура, Управителния съвет и административния персонал на конгресното бюро

Българското конгресно бюро се управлява от Общото събрание, Управителния съвет и Изпълнителния директор.

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови пълноправни членове.

Управителният съвет се състои от пет лица, пълноправни членове на Сдружението.

 • image description
  Пени Раева
 • image description
  Ивайло Иванов
 • image description
  Розалина Крайсъл
 • image description
  Мария Арсова
 • image description
  Калоян Тодоров
 • image description
  Теодора Жилкова
 • image description
  Емил Шукадаров

НАШЕТО ЧЛЕНСТВО

Българско конгресно бюро е член на

As of 19th April 2021, all formats of live events are allowed on the territory of Bulgaria, following regulations for maximum indoor capacity (based on the size of the room) and masks wearing. For more details and advice, please feel free to contact us at office@bgcb.eu.

More COVID-19 Advice