Обща информация за Българско Конгресно Бюро

Сдружение „Българско конгресно бюро – БКБ” е учредено на 12 април 2016 г.

Негови учредители са „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, „Интер Експо и Конгресен център” АД и Сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация”. Сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение на Софийски градски съд от 16 юни 2016 г. Седалището му се намира в сградата на Националния дворец на културата. В края на 2016 г. са приети и първите пълноправни членове на Сдружението, сред които са представители на големи хотелски вериги, както и компании, развиващи дейност в областта на международния събитиен туризъм. Към днешна дата, Българското конгресно бюро е действащо сдружение, което е изработило и приело всички необходими процедурни и оперативни правила, осигуряващи неговото нормално функциониране в интерес на българската конгресна индустрия. Поканата за членство в БКБ е отворена към всички професионални конгресни и изложбени центрове, обществени и браншови организации, хотели, професионални организатори на събития, авиокомпании и доставчици на конгресни услуги.

Българското конгресно бюро е член на Международната асоциация за конгреси и конвенции (International Congress and Convention Association – ICCA).

ICCA Membership Certificate

Кратко за нашата мисия

Създаването на Българско конгресно бюро – БКБ е национален проект, чиято цел е развитието и утвърждаването на България като устойчива дестинация за провеждане на значими международни форуми. Нашата основна мисия е подпомагането на конгресния туризъм в страната чрез популяризиране и предлагане в чужбина и у нас на конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и панаири, корпоративни и насърчителни пътувания.

БКБ предлага широк спектър от професионални услуги за Вашето конферентно събитие:

 • Информация и съвети за място за провеждане на събитието, настаняване, транспорт, тиймбилдинг, насърчителни пътувания и др.
 • Представяне и осъществяване на контакт с местните доставчици на услуги:
  професионални организатори на конференции (PCO), туроператори (DMC) или други доставчици на услуги
 • Посредничество във връзките с местния бизнес и осъществяване на контакт с институциите в страната
 • Достъп до рекламни материали, видеоклипове, изображения и брошури за България
 • Подпомагане на служебните Ви пътувания и командировки за инспекция на място
 • Резервиране на хотелско настаняване за Вашето събитие
 • Изготвяне на оферти и презентации
 • Публикуване и популяризиране на Вашето събитие в нашия онлайн конгресен календар
 • Предлагане на безплатни ръководства и упътвания, които да бъдат в помощ на посетителите и делегатите на събитието

Придобиване на членство

Поканата за членство в Българско конгресно бюро е отворена към всички професионални конгресни и изложбени центрове, обществени и браншови организации, хотели, професионални организатори на събития, авиокомпании и доставчици на конгресни и други услуги.

НАПРАВЕТЕ РЕГИСТРАЦИЯ